0507 365 65 15

İnsan Kaynağı Ölçümleme & Değerleme Çalışması

Kayra Gelişim > İnsan Kaynağı Ölçümleme & Değerleme Çalışması

Bir işletmede en büyük maliyet kalemlerinden biri hiç şüphesiz ki personel sirkülasyonudur. Her işe alım ve işten çıkarma kuruma ilgili personelin yıllık maaşının %60’ ı kadar zarar yazmaktadır.

Bunun yanı sıra 21.yy İnsan Kaynakları Sistemlerinde en önemli seçim kriterlerinden biri olan “Yetkinlik Çalışmaları” bize her insanın kurum içinde potansiyelini sergileyebileceği bir alan olduğudur. Yönetimin amacı doğru işe doğru elemanı yerleştirmektir.

Kayra Eğitim ve Danışmanlık olarak amacımız var olan insan kaynağının yetkinlik ve kişilik bazlı bilimsel değerlendirmesini yaparak, kurumun karlılığına katkı sağlayacak en uygun organizasyonel düzenlemeyi var olan insan kaynağını kullanarak yapmaktır.

Kuruma Kazandırdıkları:

  • İnsan kaynağına yönelik bilimsel ve objektif değerlendirmeler
  • İç dinamiklerin tespiti
  • Etkin karar verme
  • Etkin re-organizasyon
  • Performans artışı