0507 365 65 15

Performans Yönetim Sistemi

Kayra Gelişim > Performans Yönetim Sistemi

Günümüzde işletme alanında yapılan araştırmalar sonucu kurum hedeflerini gerçekleştirecek olan insan kaynağının performansının planlanması, yönetilmesi ve geliştirilmesi iyiden mükemmele giden şirketlerin sırrı olduğu tespit edilmiştir.

Performans Yönetim Sistemleri sadece büyük ölçekli şirketlere özgü sistemler değildir. KOBİ’

lerin de doğru ve etkin performans sistemi uygulaması ile insan kaynağı verimlilik

kapasitelerini % 50 arttırabileceği ispatlanmıştır.

Kuruma Kazandırdıkları

  • Doğru ve etkin iç iletişim
  • Adil hedef dağıtımı
  • Hedeflerin sahiplenilmesi
  • Koçluk kültürünün yayılması
  • İnsan Kaynağı Gelişim alanlarının tespiti