0507 365 65 15

Verimlilik Projeleri

İşletmelerde rekabet gücünün uzun vadede korunması ve artırılması, verimlilik yönetiminin uygulanmasıyla mümkündür. Bununla birlikte, küçük ve orta ölçekli işletmelerde verimlilik yönetiminin gereğince uygulandığını söylemek güçtür.

Verimlilik projesi kapsamında kurumun karlılığını arttırmak için yönetim sistemlerinin ve insan kaynağının yapılandırılması çalışmaları gerçekleştirilir. Bu çalışmalar sırası ile:

  • Kurum İhtiyaç Analizi
  • Kuruma Yönelik İş Stratejileri
  • Yönetim Sistemleri Kurulumu
  • İnsan Kaynakları Re-Organizasyonu

Kuruma Kazandırdıkları:

  • Optimum kaynak kullanımı
  • Hız
  • Hizmette standardizasyon
  • Gelişim alanlarının tespiti
  • Doğru yatırım alanlarının belirlenmesi
  • Kar artışı