Kayra’nın hikayesi

Benim hikayem Tuba Alieviç ile Gülriz Andıç’ın aynı sitede komşu olmasıyla başladı. Gülriz Andıç’ın sıkıntılı olduğu bir dönemde psikolog olan Tuba Alieviç hızır gibi yetişti. Her ikisinin de tutkusu olan psikoloji, felsefe ve duygular konusundaki paylaşımları benim ilk tohumlarımı ekmeye başlamıştı bile. İlerleyen zamanlarda sohbetler yetmez oldu ve farklı bir şeyler aramaya başladılar. Hayatlarına NLP girdi ve kişisel gelişim yolculuklarının ilk adımı başladı.

NLP, Yoga, Reiki derken bunları paylaşmaya karar verdiler. Böylece 2004 yılında KAYRA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ olarak doğdum. 2006 yılında Yeliz Çetinkaya ve Mehveş GÜNEY KOLUKIRIKOĞLU’nun da katılımıyla büyüdüm. Artık kurumsal hayatla da tanışmıştım.

Bilgi programlı bir ekip benim daha da büyüyüp gelişmeme olgunlaşmama en önemli katkıydı ve hala da öyle. Eğitimlere doyamayan bu ekip altın çağda parlamama yardımcı oluyor ve olmama da devam edece

Vizyonumuz

Dünya çapında, bireysel ve kurumsal gelişim ürünlerini tasarlayan, bunları dünya literatürüne kazandıran, gelişmesinde öncülük eden MARKA olmak.

Misyonumuz

Tüm kurumların ve insanların kendilerini gerçekleştirmelerine, gelişmelerine, evrensel bilgi aracılığıyla koşulsuz katkı sağlamak ve içinde bulunduğumuz toplumu ve dünyamızı, bu bilginin paylaşımı ile daha güzele, daha iyiye dönüştürmek için liderlik görevini üstlenmek

Değerlerimiz
  • Kaliteli
  • Araştırmacı/Yenilikçi
  • Hümanist
  • Adanmışlık
  • Sevgi

Ekibimiz

Psikolog

Tuba Alieviç, 1977’de Saint Benoit Fransız Lisesi’nden ve 1983’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Psikoloji Bölümü’ nden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından, 1982–1983 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde stajını tamamladı. Tuba Alieviç, eğitiminin ardından 1983 yılında İstanbul Petek Çocuk Evi’ni kurdu ve müdürlük görevini 4 yıl yürüttü.

1987 yılında Adana’ya taşınan Tuba Alieviç, 1990 yılına kadar Dr. Mustafa Kemal Sağında ile birlikte danışman psikolog olarak çalıştı ve ardından 1 yıl süre ile Adana Sinem Anaokulu’nun müdürlüğünü yaptı.

1991 yılında kariyerinde farklı arayışlara giren Tuba Alieviç, Adana’da Çizgi Bilgisayar şirketini kurarak, 1995 yılına kadar bu şirketin yönetim görevini üstlendi. 4 yıla aşkın bir süre çeşitli yayın evlerinde editörlük yapan Tuba Alieviç, 2003 yılında Gün Eğitim Danışmanlık Hizmetleri kapsamında tekrar danışman psikolog olarak çalışmaya başladı.

2004 yılında, Gülriz Andıç ile kurduğu Kayra Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde, halen psikolog olarak hizmet vermektedir.

Aldığı Eğitimler:

2002 NLP (TAMER DÖVÜCÜ)

2004 REİKİ MASTER(UFUK ABBASOĞLU)

2004 EFT (MÜRVET METİN)

2006ACMOS BİOENERGETİCS (WİDAD NASH)

2008 KDT UYGULAYICILIĞI(R.ŞANAL GÜNSELİ)

2008 NEFES KOÇLUĞU VE EĞİTMENLİĞİ(NEVŞAH FİDAN)

2009 İNTEGRTY (STEFANOE. D’ANNA)

2012 REGRESYON TERAPİSTLİĞİ (AYTEN DİBA YIMAZ)

2014 ACCESS BARS UYGULAYICILIĞI (BERNA ŞİRİN)

2015- 2017KUANTUM PENCERESİNDEN TASAVVUF OKULU(MURAT TULGA BUYRUK)

2016 THETA HEALİNG UYGULAYICILIĞI (ŞULE SÖĞÜT)

2016 POİNTS OF YOU UYGULAYICILIĞI( YELİZ ÇETİNKAYA)

2017 DERVISH IN PROGRESS( ZİYA AZAZİ)

Key Uzmanı

2006 yılında, Anadolu Üniversitesi Bilişim Sistemleri Bölümü mezun olan Gülriz Andıç, 2008 yılında aynı üniversitenin İşletme Bölümü’nü bitirmiştir. 2018 yılında Toros Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Aynı yıl Gestalt Terapi Uygulama Eğitimini de tamamlayarak uzmanlık alanına eklemiştir.

1999 yılından itibaren, kişisel gelişim konularıyla ilgilenen Gülriz Andıç, bireysel gelişim konularıyla ilgili uzmanlık eğitimlerini, bu eğitimlerin yaratıcılarının kursuna katılarak tamamlayıp, eğitim vermeye hak kazandı.

Birçok sivil toplum kuruluşunun yönetiminde yer alan Gülriz Andıç, sivil yaşama uzmanlık konuları ile destek vermektedir. 2004 yılında, Tuba Alieviç’le kurduğu Kayra Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde, halen kişisel gelişim uzmanı olarak hizmet vermektedir.

Aldığı Eğitimler:

2002 NLP (TAMER DÖVÜCÜ)

2004 REİKİ MASTER(UFUK ABBASOĞLU)

2004 EFT (MÜRVET METİN)

2006ACMOS BİOENERGETİCS (WİDAD NASH)

2008 KDT UYGULAYICILIĞI(R.ŞANAL GÜNSELİ)

2008 NEFES KOÇLUĞU VE EĞİTMENLİĞİ(NEVŞAH FİDAN)

2009 İNTEGRTY (STEFANOE. D’ANNA)

2010 PRANİC ŞİFA(ALAN HORNE)

2012 REGRESYON TERAPİSTLİĞİ (AYTEN DİBA YIMAZ)

2014 ACCESS BARS UYGULAYICILIĞI (BERNA ŞİRİN)

2015 ACCESS BODY PROCESS UYGULAYICILIĞI (KACİE CRİSP)

2015- 2017 KUANTUM PENCERESİNDEN TASAVVUF OKULU(MURAT TULGA BUYRUK)

2016 THETA HEALİNG UYGULAYICILIĞI (ŞULE SÖĞÜT)

2016 POİNTS OF YOU UYGULAYICILIĞI( YELİZ ÇETİNKAYA)

2017 DERVISH IN PROGRESS( ZİYA AZAZİ)

Kurumsal Gelişim Uzmanı

2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden YÖK burslusu olarak mezun olan Yeliz Çetinkaya, lisans tezinde AB ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ilişkilerini inceledi. 2002–2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Ana Bilim dalına bağlı Fransızca Siyaset ve Sosyal Bilimler bilim dalında, Türkiye’nin AB ile Entegrasyonu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2005 yılında, Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalına bağlı Yönetim Bilimleri Bilimdalı derslerine özel öğrenci olarak iştirak etti. 2006 yılında Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı’ndan, Proje Çevirim Yönetimi (Project Cycle Management) adlı sertifikalı eğitim programına katıldı. 2004 yılında Rönesans Değişim Bilimleri Enstitüsü’nde Dış Ticaret Uzmanlık diploması aldı. 2002 yılında, NLP (Neuro Linguistic Programming) Practitioner Seminerine katıldı. Ayrıca 1995 yılında Brezilya’da uzun dönem, 2000 yılında da Güney Afrika’da kısa dönem Rotary İnternational mübadele öğrencisi sıfatıyla yaşadı. 1998 yılında, Montpellier- Université de Paul Valéry’de yaz okulu eğitimine katıldı.. 2006 Mayıs ayında, Merkezi Finans İhale Birimi’ne Kadın Girişimciliğini Destekleme Programı adı altında bir proje yazdı ve koordinatörlüğünü üstlendi.

İngilizce’ye ve Fransızca’ya iyi derecede, İspanyolca’ya ve Portekizce’ye orta seviyede hakimdir

Yeliz Çetinkaya, lisans mezuniyeti öncesi, Sönmez Danışmanlık Dış ilişkiler sorumlusu olarak çalışmıştır. Yüksek lisansı esnasında da, N.L.P Değişim Enstitüsü’nde halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalışmıştır. Temmuz 2006’dan itibaren, Kayra Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin Kurumsal Birimi’nde görev yapmaktadır. Toplam Kalite ve Standardizayon konularında Bureauveritas Denetim ve Gözetim Hizmetleri tarafından danışman ve denetçi olma hakkını elde etmiş ve yerel birçok firmanın yönetim danışmanlığını gerçekleştirmiştir.

Kurumsal Gelişim Uzmanı

1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden onur derecesi alarak mezun olan Mehveş Kolukırıkoğlu, mezuniyetinin ardından Osmanlı Bankası “Management Trainee/Yönetici Adayları Yetiştirme” Programına katılmıştır. Yaklaşık 1 yıl süren eğitim programı sonrası, Osmanlı Bankası adına Bank of America tarafından gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Yönetim ve Gelişim Projesinde, Eğitim Tasarım Proje Üyesi ve Performans Danışmanı olarak görev almıştır. Bu süre zarfında, Bankanın Gişe Sorumlusu, Operasyon, Müşteri Hizmetleri ve Bireysel Pazarlama iş kollarına ait tüm eğitim tasarım ve performans geliştirme alt projelerini yönetmiştir.

2000 yılında Osmanlı Bankası Ürün Tasarım ve Geliştirme-Yeniden Yapılandırma Projesine, Proje Yöneticisi olarak atanmıştır. Bu proje kapsamında bankanın ürün tasarım ve geliştirme, proje finansman süreçlerini yeniden yapılandırmış, organizasyonel yapılandırma ve görev tanımı tasarım çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

2000 yılında İŞ-TİM Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.-Aria’ da, şirket ana süreçleri ve insan kaynakları süreçlerinin tasarım çalışmalarını gerçekleştirmiş, ayrıca insan kaynakları sistemlerinin (işe alım, eğitim, ücretlendirme, iş değerleme, tüm şirket görev tanımları, şirket organizasyon yapısı, performans yönetimi) tasarım ve uygulamasını yönetmiştir.

Ekim-Aralık 2004 yılında, serbest danışman olarak Oyakbank A.Ş. Eğitim Süreci Yeniden Yapılandırma Projesini yönetmiş, ayrıca bu süreç kapsamında yer alan tüm fonksiyonların eğitimciliğini üstlenmiştir.

Nisan 2004 itibari ile Mersin’e taşınan Mehveş Kolukırıkoğlu, Kotlaş Ziraat ve Hayvancılık A.Ş. adına “Organik Tarım Sertifikasyon” alınması çalışmalarını üstlenmiş ve 2005 yılında ilgili sertifikasyonun firmaya kazandırılmasını sağlamıştır.

Temmuz 2006’ da Kayra Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’ ne katılmış, kurumsal mükemmellik ürününün geliştirilmesinde proje lideri görevini üstlenmiştir. Türkiye genelinde yönetim danışmanlığı hizmetlerine devam etmektedir.