0507 365 65 15

Peter Hess Ses Çanakları ile Ses Masajı

Kayra Gelişim > Atölyeler > Peter Hess Ses Çanakları ile Ses Masajı

PETER HESS KİMDİR?
Peter Hess Enstitüsü (PHI) 30 yıldır, Almanya’nın bir çok kentinde faaliyet gösteriyor. Ayrıca Almanya’nın dışında da
22 Peter Hess Akademisi mevcuttur. Bu enstitülerde ve akademilerde gerek uygulamalar gerekse eğitimler
verilmektedir, eğitim alanların sayısı 15.000 ‘i geçmiştir. Nörobiyoloji, pedagoji, psikoloji ve diğer bilim dallarında
yapılan araştırmalar ışığında eğitimler sürekli yeni bilgilerle donanır. Aynı zamanda enstitünün kendisinin yaptığı
araştırma sonuçları da eğitimlere dahil edilir.

Verilen eğitimlerde, seslerin etkileri ve uygulamalarda edinilen tecrübeler aktarılırken danışanlarla yapılan titiz
çalışmalar ve sorumluluk bilincinin önemi vurgulanır.

Çok sıkı ve titiz bir eğitimden geçmiş olan kişiler, profesyonel olarak uygulama yapmaya hak kazanırlar.
Verilen bu temel eğitimden sonra ,enstitüden mezun olmuş olanlar, 80 farklı alanda ilgileri doğrultusunda ve
kendilerini geliştirme amaçlı ayrıca eğitimler de alabilirler

Peter Hess SES ÇANAKLARI ile SES MASAJI nedir?
Bu yöntemin kökleri 5000 yıl öncesine kadar geriye gider ve o dönemlerde Hindistan’da kullanılan şifa
yöntemlerinden birini oluşturur.Doğu dünyasına göre insan sesten oluşur, yani sesin kendisidir. Sadece kendisi ve
çevresindekilerle uyum içinde yaşayan insan, yaşamını özgürce ve yaratıcı şekilde oluşturabilir.
Peter Hess, ses çanakları uygulamasını yıllarca süren araştırmaları sonucunda geliştirdi ve batı dünyası insanının
gereksinimlerine göre uyarladı. Ses çanakları uygulaması ile rahatlama, derin gevşeme sağlanır. Ayrıca spalarda ,
sağlık alanında, pedagojide, psikolojide ve terapilerde bu uygulamadan yararlanılır.
Peter Hess’e göre, ses çanağından çıkan ses ruhun derinlerine dokunur, ruhumuzu titreştirir. Ses, gerginlikleri
çözer, içimizdeki hekimi devreye sokar ve yaratıcı enerjimizi ortaya çıkarır.

Ses çanaklarıyla yapılan uygulamalarda özgüven duygusu gelişir. Stres, korku, kaygılar, yani beden ve ruh sağlığını
olumsuz etkileyen tüm duygular bırakılır , kişi onlardan özgürleşir. Bedenin ve ihtiyaçların farkına varılır. Zihni
sürekli meşgul eden düşünceler yok olur ve ruh özgürleşir.

Uygulama nasıl gerçekleşir?
Bir ön görüşmeden sonra danışan , üzerindeki kıyafetlerle rahat bir yere uzanır. Seans yaklaşık bir saat sürer.
Danışan önce karnının üzerine uzanır. Farklı büyüklükte ve belli frekanslara uyumlanmış ses çanakları, danışanın
hem bedeninin üzerine hem de bedenin dışına yerleştirilir ve nazikçe çanaklara vurulur. Yaklaşık 25 dakika sonra
danışan sırtüstü yatar ve uygulama bu defa bedenin ön tarafında yapılır.,kollar ve eller de buna dahil edilir. Danışan
kişi hiçbir şey yapmak , bilmek zorunda değildir; yapması gereken tek şey seansın tadına varmaktır. Seans sonunda
danışan birkaç dakika dinlenir. Uygulama sonrasında danışanla yapılan görüşmede ,danışanın hissettikleri ve
yaşadıkları ile ilgili geri bildirimler alınır ve değerli bilgilere ulaşılır.

Uygulama Peter Hess terapi çanakları ile yapılır; bunlar uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda özel olarak
üretilmişlerdir.Uzun süre tınlamaları, olağanüstü çıkan güzel sesler ve yaydıkları belli frekanslar bedenin belli
organlarına etki eder.

Ses çanaklarından çıkan harmonik sesler, bedeni ve ruhu dinlendirir, yayılan ince titreşimler bedende dalga dalga
yayılır. Kişi çok kısa sürede kendini iyi hisseder ve gevşer. Bedenin yenilenmesi ,sağlığın desteklenmesi , öğrenme
kabiliyetinin artması, sorunlarla baş etme yeteneğinin gelişmesi için gerekli özgüven duygusu gelişir.

Peter Hess Ses Çanakları Uygulaması-Ses Masajı Nedir ve Neye Yarar?
Beden, ruh ve zihni kapsayan bütüncül bir yöntemdir, derin gevşeme sağlar, stresle baş etmeyi kolaylaştırır, uykusuzluk sorununa iyi gelir, insanın doğasında var olan öz güvenin geri gelmesini sağlar, hem bedensel hem duygusal özgürleşmeyi sağlar, genel sağlığa ve dengede kalmaya katkıda bulunur, yenilenmeyi, enerjik olmayı sağlar, bedeni n algılanmasına ve onun olduğu gibi kabul edilmesine katkıda bulunur, sahip olunan ama kullanılmayan yetenekleri ortaya çıkarmaya destek olur, öz güveni, yaratıcılığı ve motivasyonu arttırır.

Peter Hess ses çanakları, doğan ihtiyaç doğrultusunda geliştirilen, en yüksek kaliteli metallerden elde edilmiş , frekans ayarları yapılmış değerli ses çanaklarıdır. Metal mühendisleri, ses mühendislerinin işbirliği ile uzun süreçlerden geçerek el emeği ile üretilirler.

Ses çanaklarından çıkan ses ilk kez duyulduğunda bile kişiyi neden bu kadar iyi hissettirir? Bu sesler, doğmadan önce ceninin duyduğu seslere çok benziyor. Sesi algılayışımız doğum öncesi hatıralarımızla bağlantılıdır. O nedenle sesler bize tanıdık gelir e huzurlu hissettirir.

Durgun suya atılan taş ,suyun dalga dalga hareketlenmesi nasıl sağlıyorsa ses çanaklarından çıkan titreşimler de beden zihin ruhtaki tıkanıklıkları çözer, dağıtır. Korkular, kaygılar, endişeler kaybolur, yerine sakinlik ve huzur gelir. Titreşimin dönüştürücü gücünü keşfedin !!! Suya taş atıldığında dalgalar gitgide nasıl büyüyerek yayılıyorsa, ses çanakları ile yapılan uygulamada çıkan titreşimler bedenimizde de böyle yayılıyor…Blokajlar çözülüp, enerjinin daha rahat akması sağlanıyor!

Titreşimler her yerden geçer, etten, kemikten, dokulardan, kaslardan , boşluklardan, sıvılardan… Bir organınızda hissettiğiniz titreşim diğer organlara da geçer.